شرکت کار تاسیس کارخانه اصلی خود را در شهر اردبیل – ایران پیگیری می کند. امکانات و کارخانه تهران تبدیل به تدارکات و خدمات شرکت خواهد شد. برنامه ریزی شده تا 8 ماه دیگر کارخانه اردبیل با حدود 20000 متر مربع زمین و 5000 متر مربع سالن سرپوشیده افتتاح شود. واحد طراحی و بخشی از قسمت اداری به اردبیل منتقل شده است.
برچسب‌ها:

دیدگاهی بنویسید