بایگانی برای دسامبر, 2018

دسامبر 25th, 2018

شرکت آذرسایان ماشین بعنوان شرکت دانش بنیان شناخته شده و آقای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ازشرکت و کارهای نوآورانه ای که در این شرکت انجام می شود بازدید نمودند.
بازدید آقای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ازشرکت وکارهای نوآورانه ای که دراین شرکت انجام می شود

نوشته شده در استاندارد | بدون دیدگاه »