زبان

ماشین چاپ اسکرین لیوان

مدل MS-2

ویژگی های عمومی:

 • تک رنگ – چاپ اسکرین
 • حداکثر سرعت : 4500 عدد در ساعت
 • حداکثر دهانه چاپ : 16 سانتی متر

ابعاد ماشین:

 • ارتفاع : 170 سانتی متر
 • طول : 140 سانتی متر
 • عرض : 98 سانتی متر

ویژگی های خاص:

 • قابلیت حرکت کلیشه به صورت ARC برای چاپ مخلوطی و خطی برای چاپ استوانه
 • استهلاک کم به دلیل مکانیکی بودن ماشین
 • حرکت متوازن و یکنواخت کلیشه و پارو

ویژگی های ماشین های سری MS:

ســرعتی حـــدود 3 برابر مـاشین متعـارف

یک ماشین چاپ سیلک متعارف همیشه در حال انجام یکی از سیکل های کاری زیر است :

 1. گرفتن قطعه کار (فید)
 2. انجام چاپ
 3. تخلیه قطعه کار(اجکت)

ولی در ماشین های MS بدلیل داشتن ایندکس هر سه کار همزمان انجام می شود.به همین دلیل و با حذف زمان تخلیه و تغذیه سـرعت کار افزایش چشمگیری پیدا می کند در عین حال اگر در فیلم کار ماشین توجه فرمایید اپراتور هم بخاطر زمان توقف زیاد مندریل در مقابلش راحت تر کار می کند.- یک ماشین معادل 9 ماشین متعارف و تولید مساوی با یک پـنجم پـرسـنـل


این ماشین ها در پوزیشن MS-3 و MS-4 دارای یک ایستگاه تردمنت (چربی گیر) و چند ایستگاه خشک کــن هوای گرم هستند. که هر کدام در ماشین های متعارف خود دستگاهی جداگانه است. با تـوجه به تفاوت سرعت مـاشین برای گرفتن تــولید مساوی نیاز به سه دستگاه تردمنت – سه ماشین چاپ متعارف – و سه نقاله خشک کن است بـا ایـن تفاوت کـه چـربی گیری در ایـن مـاشین بـدلیل چرخیدن قطعه کـار در مقابل شعله به مراتب یکنواخت تر و بهتر انجـام می شود. در مورد خشک کن هـم همینطور و نیـز اداره چندین مـاشین و انتقـال قطعه کـارها از ماشیـن ها به هم دیگر حداقل شش یا هفت نفر نیاز دارد. که با یک یا دو نفر اپراتور ماشین های MS قابل مقایسه نیست.کیفیت چاپ عــالی


کیفیت چاپ غیر قابل رقابت ماشین های سری MS به دلیل چندین تفاوت ساده و ساختاری ماشین است.

 1. بدون توجه به متغیرهایی مانند ویسکوزیته رنگ ، فشار باد ، گرما و سرمای محیط ، مقدار فشـار پـارو و ... سـرعت حرکت کلیشه در طی کل مسیر چـاپ کاملا ثـابت اسـت . چـون در این مـاشین از بادامک با محرک الکترو موتوری بـرای حـرکت کلیشه استفاده شده .
 2. مـولفه سـرعت بـالا در ایـن مـاشین اجازه استفاده از توری با مش بندی زیـاد و هـمچنین استفاده از تــرام هایی بــا بیش از 80 DPI را بــدون نـگرانـی از خشک شدن و گرفتگی توری را فراهم میکند.
 3. وقتی بخواهید یک قطعه مخروطی را در یک خط راست به غلطانید متوجه خواهید شد که یا قسمت باریک تر به حالت ترمز کشیده می شود و یا سمت قطورتر بکسوات می کند .همین مسئله در چاپ لیوان ها و یا سایر اشکال مخروطی باعث سایه دار شدن چاپ در پایین و بالای قطعه کار می شود. ولی در ماشین MS امکان حرکتی به صورت ARC برای کلیشه فراهم شده تا این سایه و سرش بطور کامل از بین برود.
 4. اگر یک ترازوی دیجیتال زیر پارو قرار دهید متوجه خواهید شد که بدون توجه به هر متغییری می توانید فشار پارو را به راحتی تا یک گرم کم و زیاد کنید.

استهلاک و احتمال خرابی خیلی کمتر


این مورد هم با مقایسه دو سیستم مکانیک و پنوماتیک قابل توضیح است زمان لازم برای طراحی یک سیستم مکانیکی بمراتب بیشتر از ماشین های پنوماتیک است ولی احتمال خرابی در یک سیستم مکانیکی که درست طراحی و اجرا شده خیلی کمتر است. و بنابراین در طراحی MS به جای پنوماتیک از سیستم های معتبر مکانیکی استفاده شده.ماشین چاپ مدل MS در شرکت آذرسایان طراحی و سـاخته شـده و در هیچ کـــجـا مشابهی نـدارد.


دستگاه چاپ اسکرین لیوان مدل MS-2

دستگاه چاپ لیوان مدل MS-2 را در حال کار تماشا کنید

دستگاه چاپ لیوان مدل MS-2 در حال کار را در آپارات تماشا کنید

مشاهده ی فیلم در حال کار دستگاه در آپارات