زبان

ماشین چاپ اسکرین تخت با میز ایندکس

مدل FP-70S & FP-90S

مشخصات عمومی

 • حداکثر ابعاد چاپ ماشین FP-70s (سانتی متر) : 70 × 50
 • حداکثر ابعاد چاپ ماشین FP-90s (سانتی متر) : 70 × 90

ابعاد ماشین FP-70S

 • ارتفاع : 144 سانتی متر
 • طول : 280 سانتی متر
 • عرض : 210 سانتی متر

ابعاد ماشین FP-90S

 • ارتفاع : 170 سانتی متر
 • طول : 340 سانتی متر
 • عرض : 260 سانتی متر

ویژگی های خاص FP-90S & FP-70S

این ماشین ها با میز ایندکس سرعت و کارایی بهتری پیدا می کند. به طور مثال ماشین FP-70S معمولی در یک زمان یکی از کارهای

 1. تغذیه
 2. چاپ
 3. تخلیه

را انجام میدهد ولی با میز ایندکس این قابلیت را پیدا می کند که هر سه کار را در یک زمان انجام دهد. هر سه میز ماشین دارای وکیوم هستند که در زمان تخلیه و تغذیه وکیوم قطع می شود.

ماشین چاپ سیلک اسکرین تخت با میز ایندکس