زبان

ماشین چاپ اسکرین تخت


مدل FP-70 & FP-90

مشخصات عمومی ماشین:

 • حداکثر سرعت: 15 عدد در دقیقه
 • حداکثر ابعاد چاپ ماشین FP-70 (سانتی متر) : 70 × 50
 • حداکثر ابعاد چاپ ماشین FP-90 (سانتی متر) : 70 × 90

ابعاد ماشین FP-70:

 • ارتفاع : 145 سانتی متر
 • طول : 172 سانتی متر
 • عرض : 80 سانتی متر

ابعاد ماشین FP-90:

 • ارتفاع : 170 سانتی متر
 • طول : 220 سانتی متر
 • عرض : 100 سانتی متر

ویژگی های خاص:

 • حرکت پارو با سرعت ثابت در تمام مسیر چاپ قابلیت تنظیم دقیق فشار پارو
 • قابلیت تنظیم کورس حرکتی پارو حتی در حین چاپ
 • تقسیم منطقی یک سیکل چاپ به صورتی که بیش از یک دوم زمان برای حرکت پارو اختصاص داده شده است.
ماشین چاپ سیلک اسکرین تخت