زبان

گالری تصاویر شرکت آذرسایان ماشین


ماشین چاپ تیوب
مدل T-DO-7


ماشین چاپ ظروف چهارگوش
مدل R-DO-7


ماشین چاپ سطل
مدل S-DO-6


ماشین چاپ اسکرین تیوب
مدل N-MS-4


ماشین چاپ تیوب
مدل T-DO-7


میز ایندکس
مدل GI-8


ماشین چاپ اسکرین بطری
مدل MS-3


آذرسایان ، برترین صادرکننده سال
ماشین های چاپ مورد تایید CE


بهترین کیفیت چاپ با ماشین های چاپ
شرکت آذرسایان


کنترل کاربر پسند ، دارای پنل برای
چاپگر های لیوان و سطل


دستگاه چاپ لیوان
مدل N-DO-6
ارتقا یافته به DO-7


بهترین کیفیت چاپ با ماشین های چاپ
شرکت آذرسایان


ماشین چاپ لیوان
ارتقا یافته به DO-7


آذرسایان ماشین
در نمایشگاه تهران


نمایشگاه تویاپ ترکیه استانبول
دستگاه چاپ لیوان


دستگاه چاپ لیوان
نصب شده در آذربایجان , باکو


دستگاه چاپ لیوان
ارتقا یافته به DO-7


دستگاه چاپ لیوان
در شرکت آذرسایان ماشین


دستگاه تمام اتوماتیک چاپ لیوان
ایتالیا-میلان میلان 2012


بهترین کیفیت چاپ
در شرکت آذرسایان ماشین


دستگاه چاپ سطل
مدل N-DO-5
حداکثر قطر 45 سانتی متر


دستگاه چاپ سطل
دارای پنل کنترلی


آذرسایان ماشین در
نمایشگاه چاینا پلاس


ترکیه-استانبول
اوراسیا پلاست 2013
نمایشگاه چاپ لیوان


بهترین کیفیت چاپ


بهترین کیفیت چاپ
در شرکت آذرسایان ماشین
طراح و تولید کننده ماشین های چاپ


ماشین چاپ سطل
راه اندازی شده در ترکیه
ارتقا یافته به N-DO-5


ماشین آلات تخصصی
در آذرسایان ماشین


دفتر آذرسایان ماشین


آذرسایان ماشین
در نمایشگاه تهران


دستگاه چاپ لیوان
مدل N-DO-6
ارتقا یافته به DO-7


ماشین چاپ سطل
مدل N-DO-5


صفحه کنترل کاربر پسند
برای دستگاه چاپ سطل


دستگاه چاپ لیوان
راه اندازی شده در بلاروس


ماشین چاپ لیوان
مدل N-DO-6
ارتقا یافته به DO-7


ماشین چاپ اسکرین تخت
با میز ایندکس
مدل FP-70s & FP-90s


ماشین چاپ اسکرین تخت
مدل FP-70 & FP-90


ماشین چاپ لیوان
راه اندازی شده در هند


دستگاه چاپ لیوان
راه اندازی شده در اندونزی


ماشین آلات چاپ
در شرکت آذرسایان ماشین


شرکت آذرسایان &
شرکت WDB systemtechnik
نمایشگاه میلان پلاست 2012
ایتالیا-میلان


ماشین چاپ لیوان
راه اندازی شده در افغانستان


ماشین چاپ اسکرین تیوب
مدل MS-4


دستگاه چاپ لیوان
مدل DO-7
مشتریان در ایران/اصفهان


دستگاه چاپ لیوان
مدل DO-7
راه اندازی شده در ایران/اصفهان


بهترین کیفیت چاپ
در شرکت آذرسایان


دستگاه چاپ سطل
برای ظروف بزرگ


تمام اتوماتیک ترین
ماشین چاپ لیوان
مدل DO-7


ایتالیا-میلان 2012
نمایشگاه "Robo Pack"
تمام اتوماتیک
روبوت پر کننده لیوان ها در کارتن


دستگاه چاپ سطل
نصب در سودان


ماشین چاپ لیوان
مدل N-DO-6
ارتقا یافته به DO-7


مونتاژ تابلو برق
برای دستگاه چاپ لیوان
مدل DO-7