زبان

آذرسایان در برنامه های تلویزیونی

گوشه ای از فعالیت های شرکت آذرسایان ماشین در قالب مستندی در اخبار سراسری شبکه خبر صدا و سیما