برای استحکام رنگ بر روی اکثر قطعات پلاستیکی بخصوص پلی اتیلن-پی وی سی -پلی پروپیلن نیاز به آماده کردن سطحی است. به این عمل برخی جا ها به اشتباه چربی گیری میگویند . و این تصوراست که با حرارت شعله چربی سطح پلاستیک ها را میسوزانند تا مرکب به سطح کار بچسبد در حالی که  این موضوع هیچ ربطی به چربی نداشته و اصلا چربی وجود ندارد که با این عملیات زدوده شود. در این مورد دو نظریه است که شاید هم هر دو مکمل هم باشند .یک مورد به این گونه توضیح میدهد که به دلیل شعله یا جرقه های الکتریکی خلل و فرجهای میکروسکپی در سطح پلاستیک بوجود آمده و مرکب بصورت مکانیکی با قطعه کار درگیر میشود و نظریه دیگر به قطبی و غیر قطبی بودن در سطح مواد اشاره دارد و آب دوست نبودن سطح برخی پلاستیک ها را دلیل عدم استحکام مرکب بر روی این پلاستیک ها میدانند. در ادامه چند مقاله را در این بحث اینجا خواهم آورد و در حاشیه به توضیحات تکمیلی خواهم پرداخت.


دیدگاهی بنویسید