بایگانی برای‘آموزش چاپ’ دسته

آبان ۷م, ۱۳۸۷

همزمان که مطالب آموزشی جدید اضافه میشود .مطالب نوشته شده قبلی هم در حال غنی شدن با تصاویر گرافیکی و افزودن انیمیشن های آموزشی است تا خواننده با یک نگاه تمام موضوع را براحتی درک کند . ضمنا بزودی کتب آموزشی در رشته چاپ بصورت text به این بخش افزوده خواهد شد .

نوشته شده در آموزش چاپ | ۴ دیدگاه »