زبان

میز کشش توری


میز کشش توری مورد استفاده در چاپ سیلک اسکرین


مدل ST-12

حداکثر سایز: 80× 120 (سانتیمتر)
silk screen stretching tool