زبان

میز کشش توری مورد استفاده در چاپ سیلک اسکرین

مدل ST-12

ویژگی عمومی :

حداکثر سایز: 80× 120 (سانتی متر)

میز کشش توری مورد استفاده در چاپ سیلک اسکرین