زبان

ماشین چاپ سیلک اسکرین لیوان

Model 1200

مشخصات عمومی دستگاه:

 • ماشین چاپ سیلک اسکرین تک رنگ لیوان
 • سرعت متوسط چـاپ 4000 عدد در ســاعت
 • حد اکثر سرعت تست شده با چاپ 6200 عدد در ساعت
 • حد اکثر سرعت بدون چاپ 10000 عدد در ساعت
 • تمام اتوماتیک با کنترل PLC
 • با درخواست خریدار فیدر اتوماتیک به ماشین نصب میشود

ابعاد ماشین:

 • ارتفاع: 130 ســانتـی متــر
 • عرض: 120 سانتی متر
 • طول: 160 سانتی متر
 • وزن ماشین: 200 کیلو گرم

ابعاد لیوان های قابل چاپ:

 • حداکثر قطر لیوان : 150 میلی متر
 • حداکثر ارتفاع چاپ : 120 میلی متر
 • حداکثر زاویه لیوان از هر سمت : 15 درجه

ویژگی های ماشین:

 • سریعترین ماشین چاپ سیلک اسکرین لیوان در جهان
 • بهترین کیفیت چاپ بر روی لیوان در میان ماشینهای چاپ سیلک
 • بدلیل اینکه این ماشین با حرکت ARC کلیشه چاپ سطوح مخروطی را بدون سایه اجرا میکند
 • بدلیل سرعت چاپ بالا بدون خشک شدن و گرفتگی توری میتواند به راحتی با ترام 70 DPI کار کند
 • چند صد دستگاه از این مدل ماشین در ایران قبل از ماشین چاپ افست بیش از 80% لیوانهای تولیدی کشور را چاپ میکرد