زبان

ماشین چاپ سیلک اسکرین تیوب


Model MS-4

ماشین چاپ سیلک اسکرین تک رنگ استوانه


ماشین MS-4 تمام مشخصات MS-3 را داراست با این تفاوت که این ماشین برای تولیدات لوله ای شکل مانند تیوپ خمیر دندان و CAP و ... طراحی شده است. ضمنا یک درجه اتوماسیون افزایش یافته و قطعات به طور اتوماتیک به ماشین تغذیه می شوند.

ابعاد ماشین:

  • ارتفاع: 170سانتیمتر
  • طول: 150 سانتیمتر
  • عرض: 100 سانتیمتر

ویژگی های ماشینهای سری MS


ســرعتی حـــدود 3 برابر مـاشین متعـارف
یک ماشین چاپ سیلک متعارف همیشه در حال انجام یکی ازسیکل های کاری زیراست .

1- گرفتن قطعه کار (فید)
2- انجام چاپ
3- تخلیه قطعه کار(اجکت)

ولی در ماشینهای MS بدلیل داشتن ایندکس هر سه کار همزمان انجام میشود.به همین دلیل و با حذف زمان تخلیه و تغذیه سـرعت کار افزایش چشمگیری پیدا میکند در عین حال اگر در فیلم کار ماشین توجه فرمایید اپراتور هم بخاطر زمان توقف زیاد مندریل در مقابلش راحتتر کار میکند.
این ماشین ها در پوزیشن MS-3 و MS-4 دارای یک ایستگاه تردمنت (چربی گیر) و چند ایستگاه خشک کــن هوای گرم هستند. که هر کدام در ماشین های متعارف خود دستگاهی جدا گانه است. با تـوجه به تفاوت سرعت مـاشین برای گرفتن تــولید مساوی نیاز به سه دستگاه تردمنت – سه ماشین چاپ متعارف – وسه نقاله خشک کن است بـا ایـن تفاوت کـه چـربی گیری در ایـن مـاشین بـدلیل چرخیدن قطعه کـار در مقابل شعله به مراتب یکنواخت تر و بهتر انجـام میشود. در مورد خشک کن هـم همینطور. و نیـز اداره چندین مـاشین و انتقـال قطعه کـارها از ماشیـن ها به هم دیگرحداقل شش یا هفت نفر نیاز دارد. که با یک یا دو نفر اپراتور ماشینهای MS قابل مقایسه نیست.

کیفیت چاپ عــالی


کیفیت چاپ غیر قابل رقابت ماشین های سری MS به دلیل چندین تفاوت ساده و ساختاری ماشین است.

1- بدون توجه به متغیرهایی مانند ویسکوزیته رنگ – فشارباد- گرما و سرمای محیط، مقدار فشـار پـارو و ... سـرعت حرکت کلیشه در طی کل مسیر چـاپ کاملا ثـابت اسـت . چـون در این مـاشین از بادامک با محرک الکترو موتوری بـرای حـرکت کلیشه استفاده شده .

2- مـولفه سـرعت بـالا در ایـن مـاشین اجازه استفاده از توری با مش بندی زیـاد و هـمچنین استفاده از تــرام هایی بــا بیش از 80 DPI را بــدون نـگرانـی از خشک شدن و گرفتگی توری را فراهم میکند.

3- وقتی بخواهید یک قطعه مخروطی را در یک خط راست به غلطانید متوجه خواهید شد که یا قسمت باریکتر به حالت ترمز کشیده میشود و یا سمت قطورتر بکسوات میکند .همین مسئله در چاپ لیوانها و یا سایر اشکال مخروطی باعث سایه دار شدن چاپ در پایین و بالای قطعه کار میشود. ولی در ماشین MSامکان حرکتی به صورتARC برای کلیشه فراهم شده تا این سایه وسرش بطور کامل از بین برود.

4- اگر یک ترازوی دیجیتال زیر پارو قرار دهید متوجه خواهید شد که بدون توجه به هر متغییری میتوانید فشار پارو را به راحتی تا یک گرم کم و زیاد کنید.

استهلاک و احتمال خرابی خیلی کمتر


این مورد هم با مقایسه دو سیستم مکانیک و پنوماتیک قابل توضیح است زمان لازم برای طراحی یک سیستم های مکانیکی بمراتب بیشتر از ماشینهای پنوماتیک است ولی احتمال خرابی در یک سیستم مکانیکی که درست طراحی و اجرا شده خیلی کمتر است. و بنابر این در طراحی MS به جای پنوماتیک از سیستمهای معتبر مکانیکی استفاده شده.


مشاهده ی فیلم در حال کار دستگاه در آپارات