زبان

ماشین چاپ سیلک اسکرین تخت


Model FP 70-90

ماشین چاپ سیلک اسکرین تخت

 • حداکثر سرعت: 15 عدد در دقیقه
 • حداکثر ابعاد چاپ ماشین FP-70 (سانتیمتر): 70 × 50
 • حداکثر ابعاد چاپ ماشین FP-90 (سانتیمتر): 70 × 90

ابعاد ماشین FP-70:

 • ارتفاع: 145 سانتیمتر
 • طول: 172 سانتیمتر
 • عرض: 80 سانتیمتر

ابعاد ماشین FP-90:

 • ارتفاع: 170 سانتیمتر
 • طول: 220 سانتیمتر
 • عرض: 100 سانتیمتر

ویژگیهای خاص:

 • حرکت پارو با سرعت ثابت در تمام مسیر چاپ قابلیت تنظیم دقیق فشار پارو
 • قابلیت تنظیم کورس حرکتی پارو حتی در حین چاپ
 • تقسیم منطقی یک سیکل چاپ به صورتی که بیش از یک دوم زمان برای حرکت پارو اختصاص داده شده است.
ماشین چاپ سیلک اسکرین تخت