زبان

دستگاه چاپ لیوان


Model DO-8

ماشین چاپ 5 رنگ افست خشک لیوان

  • حداکثر سرعت: 15000 چاپ در ساعت
  • حداکثر دهانه چاپ: 180 میلیمتر
  • خشک کن UV بر روی مندریل
  • بانک لیوان با ظرفیت حدود 1000 لیوان
  • جمع کن و دسته کن تمام اتوماتیک

ویژگیهای خاص:

  • امکان فید، چاپ، دسته کن تمام اتوماتیک لیوانهای با قد کوتاه
  • کنترل کامپیوتری ماشین با مانیتورینگ رنگی و امکانات فراوان


 

Play Film Play Film